»
 »

Quang cao giua trang

Windows 7 SP1 Link Gốc Từ Microsoft

Thứ năm - 07/11/2013 09:54
Link tải trọn bộ các Gói cài đặt Windows 7 SP1 và đầy đủ các ngôn ngữ cần thiết… Link gốc từ Microsoft, tải rất nhanh…Bao gồm các phiên bản bộ cài đặt.
Windows 7 SP1 Link Gốc Từ Microsoft

Windows 7 SP1 Link Gốc Từ Microsoft

TẤT CẢ CÁC PHIÊN BẢN SẼ ĐƯỢC CẬP NHẬT LIÊN TỤC TẠI ĐÂY
 

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24208.iso
Windows 7 Home Premium x86 English

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24209.iso
Windows 7 Home Premium x64 English

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24268.iso
Windows 7 Professional x86 Chinese

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24269.iso
Windows 7 Professional x64 Chinese

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24276.iso
Windows 7 Professional x86 Danish

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24277.iso
Windows 7 Professional x64 Danish

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24278.iso
Windows 7 Professional x86 Dutch

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24279.iso
Windows 7 Professional x64 Dutch

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24280.iso
Windows 7 Professional x86 English

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24281.iso
Windows 7 Professional x64 English

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24284.iso
Windows 7 Professional x86 Finnish

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24285.iso
Windows 7 Professional x64 Finnish

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24286.iso
Windows 7 Professional x86 French

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24287.iso
Windows 7 Professional x64 French

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24288.iso
Windows 7 Professional x86 German

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24289.iso
Windows 7 Professional x64 German

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24296.iso
Windows 7 Professional x86 Italian

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24297.iso
Windows 7 Professional x64 Italian

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24302.iso
Windows 7 Professional x86 Norwegian

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24303.iso
Windows 7 Professional x64 Norwegian

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24306.iso
Windows 7 Professional x86 Portuguese

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24307.iso
Windows 7 Professional x64 Portuguese

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24318.iso
Windows 7 Professional x86 Spanish

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24319.iso
Windows 7 Professional x64 Spanish

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24320.iso
Windows 7 Professional x86 Swedish

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24321.iso
Windows 7 Professional x64 Swedish

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24328.iso
Windows 7 Professional K x86 Korean

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24329.iso
Windows 7 Professional K x64 Korean

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24394.iso
Windows 7 Ultimate x86 English

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24395.iso
Windows 7 Ultimate x64 English

Win 7 SP1 Media Refresh:

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-58857.iso
Windows 7 Home Premium x86 Spanish

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-58859.iso
Windows 7 Home Premium x64 Spanish

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-58866.iso
Windows 7 Professional x86 Spanish

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-58868.iso
Windows 7 Professional x64 Spanish

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-58871.iso
Windows 7 Professional N x86 Spanish

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-58874.iso
Windows 7 Professional N x64 Spanish

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-58877.iso
Windows 7 Ultimate x86 Spanish

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-58879.iso
Windows 7 Ultimate x86 Spanish

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-58996.iso
Windows 7 Home Premium x86 English

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-58997.iso
Windows 7 Home Premium x64 English

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59007.iso
Windows 7 Home Premium x86 French

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59009.iso
Windows 7 Home Premium x64 French

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59183.iso
Windows 7 Professional x86 English

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59186.iso
Windows 7 Professional x64 English

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59192.iso
Windows 7 Professional x86 Finnish

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59194.iso
Windows 7 Professional x64 Finnish

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59195.iso
Windows 7 Professional x86 French

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59197.iso
Windows 7 Professional x64 French

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59212.iso
Windows 7 Professional x86 Italian

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59215.iso
Windows 7 Professional x64 Italian

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59229.iso
Windows 7 Professional x86 Norwegian

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59231.iso
Windows 7 Professional x64 Norwegian

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59233.iso
Windows 7 Professional x86 Dutch

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59236.iso
Windows 7 Professional x64 Dutch

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59246.iso
Windows 7 Professional x86 Portuguese

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59247.iso
Windows 7 Professional x64 Portuguese

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59271.iso
Windows 7 Professional x86 Swedish

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59273.iso
Windows 7 Professional x64 Swedish

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59295.iso
Windows 7 Professional x86 Chinese

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59297.iso
Windows 7 Professional x64 Chinese

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59299.iso
Windows 7 Professional x86 Korean

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59300.iso
Windows 7 Professional x64 Korean

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59318.iso
Windows 7 Professional N x86 Danish

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59320.iso
Windows 7 Professional N x64 Danish

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59323.iso
Windows 7 Professional N x86 German

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59327.iso
Windows 7 Professional N x64 German

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59335.iso
Windows 7 Professional N x86 English

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59337.iso
Windows 7 Professional N x64 English

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59344.iso
Windows 7 Professional N x86 Finnish

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59346.iso
Windows 7 Professional N x64 Finnish

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59348.iso
Windows 7 Professional N x86 French

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59351.iso
Windows 7 Professional N x64 French

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59364.iso
Windows 7 Professional N x86 Italian

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59366.iso
Windows 7 Professional N x64 Italian

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59380.iso
Windows 7 Professional N x86 Norwegian

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59383.iso
Windows 7 Professional N x64 Norwegian

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59384.iso
Windows 7 Professional N x86 Dutch

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59387.iso
Windows 7 Professional N x64 Dutch

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59395.iso
Windows 7 Professional N x86 Portuguese

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59398.iso
Windows 7 Professional N x64 Portuguese

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59418.iso
Windows 7 Professional N x86 Swedish

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59424.iso
Windows 7 Professional N x64 Swedish

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59463.iso
Windows 7 Ultimate x86 English

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59465.iso
Windows 7 Ultimate x64 English

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59477.iso
Windows 7 Ultimate x86 French

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59479.iso
Windows 7 Ultimate x64 French

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59883.iso
Windows 7 Professional x64 Danish

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59891.iso
Windows 7 Professional x86 Danish

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59885.iso
Windows 7 Professional x64 German

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59886.iso
Windows 7 Professional x86 German
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Kiểm tra Tên Miền

www.    
Hỗ trợ trực tuyến Hướng dẫn thanh toán
Tên miền Việt Nam
Báo giá Website

Hỗ trợ thanh toán trực tuyến