»
 »

Quang cao giua trang

Hotline nhấp nháy chạy cuối cùng trang

Chủ nhật - 16/12/2018 03:55
Hotline nhấp nháy chạy cuối cùng trang

Hotline nhấp nháy chạy cuối cùng trang

HTML:

<a href="tel:0983442452" class="suntory-alo-phone suntory-alo-green" id="suntory-alo-phoneIcon" style="left: 0px; bottom: 0px;">
  <div class="suntory-alo-ph-circle"></div>
  <div class="suntory-alo-ph-circle-fill"></div>
  <div class="suntory-alo-ph-img-circle"><i class="fa fa-phone"></i></div>
</a>

CSS:

.suntory-alo-phone {
  background-color: transparent;
  cursor: pointer;
  height: 120px;
  position: fixed;
  transition: visibility 0.5s ease 0s;
  width: 120px;
  z-index: 200000 !important;
}
.suntory-alo-ph-circle {
  animation: 1.2s ease-in-out 0s normal none infinite running suntory-alo-circle-anim;
  background-color: transparent;
  border: 2px solid rgba(30, 30, 30, 0.4);
  border-radius: 100%;
  height: 100px;
  left: 0px;
  opacity: 0.1;
  position: absolute;
  top: 0px;
  transform-origin: 50% 50% 0;
  transition: all 0.5s ease 0s;
  width: 100px;
}
.suntory-alo-ph-circle-fill {
  animation: 2.3s ease-in-out 0s normal none infinite running suntory-alo-circle-fill-anim;
  border: 2px solid transparent;
  border-radius: 100%;
  height: 70px;
  left: 15px;
  position: absolute;
  top: 15px;
  transform-origin: 50% 50% 0;
  transition: all 0.5s ease 0s;
  width: 70px;
}
.suntory-alo-ph-img-circle {
  border: 2px solid transparent;
  border-radius: 100%;
  height: 50px;
  left: 25px;
  opacity: 0.7;
  position: absolute;
  top: 25px;
  transform-origin: 50% 50% 0;
  width: 50px;
  text-align: center;
}
.suntory-alo-phone.suntory-alo-hover, .suntory-alo-phone:hover {
  opacity: 1;
}
.suntory-alo-phone.suntory-alo-active .suntory-alo-ph-circle {
  animation: 1.1s ease-in-out 0s normal none infinite running suntory-alo-circle-anim !important;
}
.suntory-alo-phone.suntory-alo-static .suntory-alo-ph-circle {
  animation: 2.2s ease-in-out 0s normal none infinite running suntory-alo-circle-anim !important;
}
.suntory-alo-phone.suntory-alo-hover .suntory-alo-ph-circle, .suntory-alo-phone:hover .suntory-alo-ph-circle {
  border-color: #00aff2;
  opacity: 0.5;
}
.suntory-alo-phone.suntory-alo-green.suntory-alo-hover .suntory-alo-ph-circle, .suntory-alo-phone.suntory-alo-green:hover .suntory-alo-ph-circle {
  border-color: #EB278D;
  opacity: 1;
}
.suntory-alo-phone.suntory-alo-green .suntory-alo-ph-circle {
  border-color: #bfebfc;
  opacity: 1;
}
.suntory-alo-phone.suntory-alo-hover .suntory-alo-ph-circle-fill, .suntory-alo-phone:hover .suntory-alo-ph-circle-fill {
  background-color: rgba(0, 175, 242, 0.9);
}
.suntory-alo-phone.suntory-alo-green.suntory-alo-hover .suntory-alo-ph-circle-fill, .suntory-alo-phone.suntory-alo-green:hover .suntory-alo-ph-circle-fill {
  background-color: #EB278D;
}
.suntory-alo-phone.suntory-alo-green .suntory-alo-ph-circle-fill {
  background-color: rgba(0, 175, 242, 0.9);
}
.suntory-alo-phone.suntory-alo-hover .suntory-alo-ph-img-circle, .suntory-alo-phone:hover .suntory-alo-ph-img-circle {
  background-color: #00aff2;
}
.suntory-alo-phone.suntory-alo-green.suntory-alo-hover .suntory-alo-ph-img-circle, .suntory-alo-phone.suntory-alo-green:hover .suntory-alo-ph-img-circle {
  background-color: #EB278D;
}
.suntory-alo-phone.suntory-alo-green .suntory-alo-ph-img-circle {
  background-color: #00aff2;
}
@keyframes suntory-alo-circle-anim {
  0% {
    opacity: 0.1;
    transform: rotate(0deg) scale(0.5) skew(1deg);
  }
  30% {
    opacity: 0.5;
    transform: rotate(0deg) scale(0.7) skew(1deg);
  }
  100% {
    opacity: 0.6;
    transform: rotate(0deg) scale(1) skew(1deg);
  }
}
@keyframes suntory-alo-circle-img-anim {
  0% {
    transform: rotate(0deg) scale(1) skew(1deg);
  }
  10% {
    transform: rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg);
  }
  20% {
    transform: rotate(25deg) scale(1) skew(1deg);
  }
  30% {
    transform: rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg);
  }
  40% {
    transform: rotate(25deg) scale(1) skew(1deg);
  }
  50% {
    transform: rotate(0deg) scale(1) skew(1deg);
  }
  100% {
    transform: rotate(0deg) scale(1) skew(1deg);
  }
}
@keyframes suntory-alo-circle-fill-anim {
  0% {
    opacity: 0.2;
    transform: rotate(0deg) scale(0.7) skew(1deg);
  }
  50% {
    opacity: 0.2;
    transform: rotate(0deg) scale(1) skew(1deg);
  }
  100% {
    opacity: 0.2;
    transform: rotate(0deg) scale(0.7) skew(1deg);
  }
}
.suntory-alo-ph-img-circle i {
  animation: 1s ease-in-out 0s normal none infinite running suntory-alo-circle-img-anim;
  font-size: 30px;
  line-height: 50px;
  color: #fff;
}
@keyframes suntory-alo-ring-ring {
  0% {
    transform: rotate(0deg) scale(1) skew(1deg);
  }
  10% {
    transform: rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg);
  }
  20% {
    transform: rotate(25deg) scale(1) skew(1deg);
  }
  30% {
    transform: rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg);
  }
  40% {
    transform: rotate(25deg) scale(1) skew(1deg);
  }
  50% {
    transform: rotate(0deg) scale(1) skew(1deg);
  }
  100% {
    transform: rotate(0deg) scale(1) skew(1deg);
  }
}
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin cũ hơn

 

Kiểm tra Tên Miền

www.    
Hỗ trợ trực tuyến Hướng dẫn thanh toán
Tên miền Việt Nam
Báo giá Website

Hỗ trợ thanh toán trực tuyến