Khuyến mãi giảm giá tên miền .in và .eu

Khuyến mãi giảm giá tên miền .in và .eu

Trong tháng 10 quý khách hàng chỉ mất 5$ cho đăng ký mới tên miền .eu và 3,.5$ cho tên miền .in trong vòng 1 năm.