Tôi có thể yêu cầu gói dịch vụ riêng hoặc nâng cấp gói dịch vụ ko ?

Tôi có thể yêu cầu gói dịch vụ riêng hoặc nâng cấp gói dịch vụ ko ?
Đối với gói dịch vụ Shared Hosting chúng tôi chỉ cung cấp 1 plan duy nhất hiện tại là gói 365 N . Nếu có sự thay đổi chúng tôi sẽ cập nhật trên trang chủ .

Đối với các gói dịch vụ khác như Reseller chúng tôi sẽ cập nhật bảng giá chi tiết trên website .

Để biết thêm chi tiết các bạn vui lòng hỏi hỗ trợ viên trong trường hợp này qua các hình thức : Phone , Yahoo Messenger .