Tôi có thể yêu cầu hỗ trợ từ tocdoviet.vn như thế nào?

Tôi có thể yêu cầu hỗ trợ từ tocdoviet.vn như thế nào?
Bạn có thể yêu cầu hỗ trợ qua các hình thức :

1. Live chat trên website tocdoviet.vn . Chúng tôi hỗ trợ toàn bộ thời gian trừ ngày Chủ Nhật  .

2. Gửi yêu cầu hỗ trợ ( Ticket Support ) trong hệ thống quản lý khách hàng tại http://tocdoviet.vn/ . Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong vòng 12h bao gồm cả ngày nghỉ , lễ tết .

3. Gửi về email hỗ trợ support@tocdoviet.vn : Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong vòng 12h . Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng hệ thống hỗ trợ ở phần 2. để tiện theo dõi .

4. Qua điện thoại bàn và Hotline : Chúng tôi hỗ trợ qua hình thức này 24/7/365 , thông tin số điện thoại bạn có thể xem trên website chính : http://tocdoviet.vn