Khác nhau giữa các tên miền com, net, org?

Khác nhau giữa các tên miền com, net, org?
Không có quy định bắt buộc đối với tên miền quốc tế khi sử dụng .com, .net, . org.

Thông thường các tên miền .com được dùng cho doanh nghiệp và các tổ chức thương mại.

Tên miền .net được dùng cho các công ty cung cấp dich vụ internet.

Tên miền .org được dùng cho cơ quan chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận.