»
 »

Quang cao giua trang

Lỗi khi giấy phép DirectAdmin đã hết hạn

Thứ sáu - 25/02/2022 10:16
Lỗi giấy phép không hợp lệ là do uid/lid, IP hoặc ngày sai hoặc DA cron không hoạt động. Trước tiên, bạn nên xem cron có đang hoạt động hay không bằng cách tìm kiếm nhật ký cron để cập nhật giấy phép,
Lỗi khi giấy phép DirectAdmin đã hết hạn

Lỗi khi giấy phép DirectAdmin đã hết hạn

grep license /var/log/cron

Nếu không, hãy thử chạy cron theo cách thủ công,

cd /usr/local/directadmin; echo 'action=update&value=license' >> data/task.queue; ./dataskq d2000

Nếu bạn thấy các lỗi như sau, bạn có thể cần phải thử cập nhật giấy phép theo cách thủ công (điều này cho biết cron đang chạy nếu những thông báo này được gửi hàng ngày),

* An error has occurred while trying to update the license file *

Bạn có thể thử cập nhật giấy phép để giải quyết vấn đề này,

uid=$(grep uid /usr/local/directadmin/scripts/setup.txt | awk -F'=' {'print $2'}); lid=$(grep lid /usr/local/directadmin/scripts/setup.txt | awk -F'=' {'print $2'}); sh /usr/local/directadmin/scripts/getLicense.sh $uid $lid ; service directadmin restart

Có một số lỗi có thể xảy ra,
1) DirectAdmin không thể dừng và khởi động trong lệnh khởi động lại. Sử dụng lệnh này để sửa,

killall -9 directadmin; /etc/init.d/directadmin start

Thử lại lệnh khởi động lại, để đảm bảo rằng cả hai phần “Dừng” và “Bắt đầu” đều là “[OK]”.
2) Bạn có thể cần chỉ định IP chính bằng lệnh để đảm bảo rằng IP chính xác đang bị ràng buộc bởi wget với khóa cấp phép,

uid=$(grep uid /usr/local/directadmin/scripts/setup.txt | awk -F'=' {'print $2'}); lid=$(grep lid /usr/local/directadmin/scripts/setup.txt | awk -F'=' {'print $2'}); ip=`hostname -i`;  sh /usr/local/directadmin/scripts/getLicense.sh $uid $lid $ip

3) Nếu bạn không thể kết nối với https://directadmin.com (cổng 443), bạn có thể thử sử dụng cổng 80,

echo 1 > /root/.insecure_download

Nếu bạn thấy rằng lỗi này đang tái diễn, bạn có thể tạo một cron riêng để tự động cập nhật giấy phép cho bạn.

uid=$(grep uid /usr/local/directadmin/scripts/setup.txt | awk -F'=' {'print $2'}); lid=$(grep lid /usr/local/directadmin/scripts/setup.txt | awk -F'=' {'print $2'}); echo '0 0 4 * * root /usr/local/directadmin/scripts/getLicense.sh $uid $lid ; echo "action=directadmin&value=restart" >> /usr/local/directadmin/data/task.queue' >> /etc/cron.d/directadmin_cron ; /etc/init.d/crond restart

Phần kết luận
Bây giờ chúng ta đã xem xét các loại lỗi giấy phép DirectAdmin khác nhau và xem xét các lỗi đó. Chúng tôi cũng đã chia sẻ các bước để cập nhật khóa cấp phép và định cấu hình công việc cron chính xác cho bản cập nhật giấy phép.
Tổng số điểm của bài viết là: 30 trong 6 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin cũ hơn

 

Hỗ trợ thanh toán trực tuyến