»

Quang cao giua trang

Giới thiệu đại lý

Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, TOCDOVIET.VN đang có chương trình tìm kiếm đại lý cho dịch vụ TĐV cung cấp trên phạm vi toàn quốc.

 Đối tượng
- Là các đơn vị, cá nhân có nhu cầu.
Hình thức làm đại lý
- Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu làm đại lý điền thông tin vào phiếu đăng ký làm đại lý và gửi đến TĐV. TĐV sẽ xem xét, bàn bạc và hai bên ký kết hợp đồng nguyên tắc dựa trên lợi ích và nhiệm vụ của đôi bên.
Mức chiết khấu
- Đại lý ký quỹ
- Đại lý không ký quỹ
Hình thức thanh toán
- TĐV sẽ thanh toán cho đại lý khoản hoa hồng khi khách hàng thanh toán cho TĐV theo giá trị hợp đồng đã ký kết giữa TĐV và khách hàng


 

Hỗ trợ thanh toán trực tuyến