»

Quang cao giua trang

Đại lý không ký quỹ

1. Đối với Hosting

- Hoa hồng 20% khi trở thành đại lý của TĐV.

- Hoa hồng 25% nếu tổng chi phí hosting hằng tháng của đại lý đạt 3,000,000.

- Hoa hồng 30% nếu tổng chi phí hosting hằng tháng của đại lý đạt 5,000,000 trở lên.

2. Đối với Tên miền

- Hoa hồng 30.000 VNĐ đăng ký mới và 20.000 VNĐ đối với gia hạn Tên miền Việt Nam.

- Hoa hồng 10.000 VNĐ đăng ký mới và gia hạn đối với Tên miền Quốc Tế.

3. Đối với Thiết kế Website

- Hoa hồng 15% hợp đồng.


 

Hỗ trợ thanh toán trực tuyến