»

Quang cao giua trang

Đại lý ký quỹ

Nop tien - Nộp tiền

Nộp tiền

Nạp tiền vào tài khoản số tiền ít nhất 3.000.000 VNĐ cho lần đầu tiên.Từ lần nạp tiền thứ 2 trở đi bạn chỉ cần nạp tối thiểu 1.000.000 VNĐ vào tài khoản đại lý của bạn.


 
Dưới 10 triệu
Cấp 1
Từ 10 đến dưới 30 triệu
Cấp 2
Từ 30 đến dưới 60 triệu
Cấp 3
Trên 60 triệu
Cấp 4
Tên miền Việt Nam
+ Đăng ký mới Hoa hồng 30.000 VNĐ Hoa hồng 40.000 VNĐ Hoa hồng 50.000 VNĐ Hoa hồng 60.000 VNĐ
+ Gia hạn Hoa hồng 20.000 VNĐ Hoa hồng 25.000 VNĐ Hoa hồng 30.000 VNĐ Hoa hồng 35.000 VNĐ
+ Đổi DNS Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Tên miền Quốc Tế
+ Đăng ký mới Hoa hồng 10.000 VNĐ Hoa hồng 20.000 VNĐ Hoa hồng 30.000 VNĐ Hoa hồng 40.000 VNĐ
+ Gia hạn
+ Đổi DNS Miễn phí
+ Giấu thông tin Miễn phí
Hosting
+ Đăng ký mới Hoa hồng 20% Hoa hồng 25% Hoa hồng 30% Hoa hồng 35%
+ Gia hạn
Thiết kế Website Hoa hồng 15% Hoa hồng 25% Hoa hồng 25% Hoa hồng 30%


 

Hỗ trợ thanh toán trực tuyến