»

Quang cao giua trang

FileZilla Client is 3.7.0.2

Tác giả: N/A - Đã xem: 2877 - Đã tải về: 215

FileZilla Client is 3.7.0.2

Phần mềm FTP là công cụ không thể thiếu cho các webmaster. Đó là công cụ duy nhất giúp bạn upload file lên host hoặc download xuống từ host. Hiện nay có rất nhiều công cụ FTP miễn phí cũng có mà thương mại cũng có. Nhưng nếu phần mềm nào đó vừa miễn phí lại vừa nhanh, gọn nhẹ thì đó chính là FileZilla.

WHMCS V5.0.8 Stable Release [INCREMENTAL UPDATE]

Tác giả: N/A - Đã xem: 3005 - Đã tải về: 43

WHMCS V5.0.8 Stable Release [INCREMENTAL UPDATE]

Can be used to upgrade from Versions 5.0.6 and 5.0.7 only. Includes all security updates released in Version 5.0.7. whmcs_v5.0.8_incremental.zip

 

Hỗ trợ thanh toán trực tuyến