»
 »

Quang cao giua trang
FileZilla Client is 3.7.0.2

FileZilla Client is 3.7.0.2

Phần mềm FTP là công cụ không thể thiếu cho các webmaster. Đó là công cụ duy nhất giúp bạn upload file lên host hoặc download xuống từ host. Hiện nay có rất nhiều công cụ FTP miễn phí cũng có mà thương mại cũng có. Nhưng nếu phần mềm nào đó vừa miễn phí lại vừa nhanh, gọn nhẹ thì đó chính là FileZilla.

Gửi lên: 15/07/2013 20:58 Đã xem 1601 Đã tải về 200
MySQLDumper 1.24.4

MySQLDumper 1.24.4

Gửi lên: 15/07/2013 20:56 Đã xem 1829 Đã tải về 547
Sypex Dumper 2.0.10

Sypex Dumper 2.0.10

Gửi lên: 15/07/2013 20:54 Đã xem 1714 Đã tải về 306
Notepad++ 6.4.2

Notepad++ 6.4.2

Nếu bạn phải thường xuyên làm việc với nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau chẳng hạn ASP, PHP, Java, C#, Python, Jsp, ... thì thay vì sử dụng nhiều trình soạn thảo, bạn có thể sử dụng một trình soạn thảo hổ trợ tất cả các ngôn ngữ này.

Gửi lên: 15/07/2013 20:38 Đã xem 1266 Đã tải về 11
Cute FTP Professional 9.0.0.0063

Cute FTP Professional 9.0.0.0063

Cute FTP Professional là một phần mềm để chuyển files qua nhiều giao thức internet giữa máy tính của bạn tới các máy tính bất kỳ nơi nào trên internet một cách an toàn và hiệu quả.

Gửi lên: 13/04/2013 02:00 Đã xem 1017 Đã tải về 33
 

Hỗ trợ thanh toán trực tuyến