»
 »

Quang cao giua trang
FileZilla Client is 3.7.0.2

FileZilla Client is 3.7.0.2

Phần mềm FTP là công cụ không thể thiếu cho các webmaster. Đó là công cụ duy nhất giúp bạn upload file lên host hoặc download xuống từ host. Hiện nay có rất nhiều công cụ FTP miễn phí cũng có mà thương mại cũng có. Nhưng nếu phần mềm nào đó vừa miễn phí lại vừa nhanh, gọn nhẹ thì đó chính là FileZilla.

Gửi lên: 15/07/2013 09:58 Đã xem 1869 Đã tải về 200
MySQLDumper 1.24.4

MySQLDumper 1.24.4

Gửi lên: 15/07/2013 09:56 Đã xem 2103 Đã tải về 550
Sypex Dumper 2.0.10

Sypex Dumper 2.0.10

Gửi lên: 15/07/2013 09:54 Đã xem 1971 Đã tải về 315
Notepad++ 6.4.2

Notepad++ 6.4.2

Nếu bạn phải thường xuyên làm việc với nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau chẳng hạn ASP, PHP, Java, C#, Python, Jsp, ... thì thay vì sử dụng nhiều trình soạn thảo, bạn có thể sử dụng một trình soạn thảo hổ trợ tất cả các ngôn ngữ này.

Gửi lên: 15/07/2013 09:38 Đã xem 1541 Đã tải về 14
Cute FTP Professional 9.0.0.0063

Cute FTP Professional 9.0.0.0063

Cute FTP Professional là một phần mềm để chuyển files qua nhiều giao thức internet giữa máy tính của bạn tới các máy tính bất kỳ nơi nào trên internet một cách an toàn và hiệu quả.

Gửi lên: 12/04/2013 15:00 Đã xem 1204 Đã tải về 33
 

Hỗ trợ thanh toán trực tuyến