»

Quang cao giua trang

Quản trị máy chủ


Hạng mục thực hiện QUẢN TRỊ CƠ BẢN QUẢN TRỊ CAO CẤP
Thời gian phản hồi
Thời gian tối đa từ lúc nhận yêu cầu hỗ trợ đến khi phản hồi lại cho khách hàng
15 phút 10 phút
Hệ điều hành (OS) Tùy khách hàng lựa chọn khi đăng ký Cloud Server Tùy khách hàng lựa chọn khi đăng ký Cloud Server
Cung cấp tài khoản quản trị Root Access Không. Tốc Độ Việt toàn quyền quản trị Không. Tốc Độ Việt toàn quyền quản trị
Tối ưu server
Hỗ trợ tối ưu các ứng dụng như Web Server, Mail Server…, các service: Apache, MySQL, PHP…
Không
Cập nhật vá lỗi phần mềm Không Hỗ trợ cấu hình tự động cập nhật và theo khuyến cáo của các tổ chức An ninh mạng
Bảo mật server
Update lỗ hổng bảo mật trên OS và các ứng dụng trên nền tảng server, Cài đặt, cấu hình firewall như iptables, csf, apf; secure tmp, change port server.
Không
Cấu hình Backup
Hỗ trợ cấu hình backup trên server của khách hàng
Chuyển dữ liệu website
Chuyển dữ liệu website về server khách hàng
Tối đa 10 website hoặc 50GB/tháng Không giới hạn
Giám sát cơ bản
Hỗ trợ giám sát mức agent: Ping, tài nguyên RAM, CPU, Load, status ổ cứng với server vật lý; Monitor website down với các server chạy website
Giám sát chuyên sâu
Giám sát các ứng dụng đặc thù. Cần trao đổi trước với kỹ thuật
Không
Báo cáo sự cố
Báo cáo khi xảy ra các sự cố dịch vụ
Báo cáo định kỳ
Báo cáo tổng hợp về dịch vụ vào ngày 15 và 30 hàng tháng
Không
Đơn giá/tháng 330.000đ 990.000đ


 

Hỗ trợ thanh toán trực tuyến