»

Quang cao giua trang

Máy Chủ Riêng


Gói dịch vụ DC-01 DC-02 DC-03 DC-04
Phí cài đặt
Miễn phí
Băng thông/ tháng Không giới hạn
CPU E3 1230 8x 3.2GHz E3 1270 8x3.4GHz E5620 8x 2.4GHz 2x E5620 16x2.4GHz
Dung lượng
500 GB
500 GB
500 GB
500 GB
RAM 4 GB 8 GB 16 GB 24 GB
IP tĩnh
1
1
1
1
Port 100MBps 100MBps 100MBps 100MBps
Cước hàng tháng 3.500.000 4.500.000 5.500.000 8.050.000
Data center FPT – VDC - CMC - ODS
Cam kết 99.99% uptime / Hỗ trợ kỹ thuật 24x7
Hợp đồng tối thiểu
12 Tháng
Thanh toán tối thiểu
03 Tháng


Dịch vụ bổ sung (vnđ/tháng)
Bổ sung dung lượng
250G RE4 / 300.000
Thêm 2GB RAM
300.000
Thêm 1 IP tĩnh 100.000
Dịch vụ quản lý máy chủ 400.000
Cài lại hệ điều hành 500.000
Cpanel License 760.000
Directadmin License 340.000
Hỗ trợ kỹ thuật
24/7

 

Hỗ trợ thanh toán trực tuyến