»
 »

Quang cao giua trang

Windows 7 SP1 Link Gốc Từ Microsoft

Thứ năm - 07/11/2013 21:54
Link tải trọn bộ các Gói cài đặt Windows 7 SP1 và đầy đủ các ngôn ngữ cần thiết… Link gốc từ Microsoft, tải rất nhanh…Bao gồm các phiên bản bộ cài đặt.
Windows 7 SP1 Link Gốc Từ Microsoft

Windows 7 SP1 Link Gốc Từ Microsoft

TẤT CẢ CÁC PHIÊN BẢN SẼ ĐƯỢC CẬP NHẬT LIÊN TỤC TẠI ĐÂY
 

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24208.iso
Windows 7 Home Premium x86 English

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24209.iso
Windows 7 Home Premium x64 English

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24268.iso
Windows 7 Professional x86 Chinese

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24269.iso
Windows 7 Professional x64 Chinese

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24276.iso
Windows 7 Professional x86 Danish

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24277.iso
Windows 7 Professional x64 Danish

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24278.iso
Windows 7 Professional x86 Dutch

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24279.iso
Windows 7 Professional x64 Dutch

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24280.iso
Windows 7 Professional x86 English

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24281.iso
Windows 7 Professional x64 English

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24284.iso
Windows 7 Professional x86 Finnish

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24285.iso
Windows 7 Professional x64 Finnish

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24286.iso
Windows 7 Professional x86 French

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24287.iso
Windows 7 Professional x64 French

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24288.iso
Windows 7 Professional x86 German

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24289.iso
Windows 7 Professional x64 German

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24296.iso
Windows 7 Professional x86 Italian

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24297.iso
Windows 7 Professional x64 Italian

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24302.iso
Windows 7 Professional x86 Norwegian

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24303.iso
Windows 7 Professional x64 Norwegian

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24306.iso
Windows 7 Professional x86 Portuguese

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24307.iso
Windows 7 Professional x64 Portuguese

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24318.iso
Windows 7 Professional x86 Spanish

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24319.iso
Windows 7 Professional x64 Spanish

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24320.iso
Windows 7 Professional x86 Swedish

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24321.iso
Windows 7 Professional x64 Swedish

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24328.iso
Windows 7 Professional K x86 Korean

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24329.iso
Windows 7 Professional K x64 Korean

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24394.iso
Windows 7 Ultimate x86 English

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24395.iso
Windows 7 Ultimate x64 English

Win 7 SP1 Media Refresh:

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-58857.iso
Windows 7 Home Premium x86 Spanish

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-58859.iso
Windows 7 Home Premium x64 Spanish

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-58866.iso
Windows 7 Professional x86 Spanish

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-58868.iso
Windows 7 Professional x64 Spanish

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-58871.iso
Windows 7 Professional N x86 Spanish

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-58874.iso
Windows 7 Professional N x64 Spanish

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-58877.iso
Windows 7 Ultimate x86 Spanish

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-58879.iso
Windows 7 Ultimate x86 Spanish

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-58996.iso
Windows 7 Home Premium x86 English

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-58997.iso
Windows 7 Home Premium x64 English

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59007.iso
Windows 7 Home Premium x86 French

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59009.iso
Windows 7 Home Premium x64 French

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59183.iso
Windows 7 Professional x86 English

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59186.iso
Windows 7 Professional x64 English

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59192.iso
Windows 7 Professional x86 Finnish

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59194.iso
Windows 7 Professional x64 Finnish

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59195.iso
Windows 7 Professional x86 French

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59197.iso
Windows 7 Professional x64 French

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59212.iso
Windows 7 Professional x86 Italian

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59215.iso
Windows 7 Professional x64 Italian

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59229.iso
Windows 7 Professional x86 Norwegian

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59231.iso
Windows 7 Professional x64 Norwegian

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59233.iso
Windows 7 Professional x86 Dutch

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59236.iso
Windows 7 Professional x64 Dutch

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59246.iso
Windows 7 Professional x86 Portuguese

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59247.iso
Windows 7 Professional x64 Portuguese

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59271.iso
Windows 7 Professional x86 Swedish

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59273.iso
Windows 7 Professional x64 Swedish

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59295.iso
Windows 7 Professional x86 Chinese

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59297.iso
Windows 7 Professional x64 Chinese

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59299.iso
Windows 7 Professional x86 Korean

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59300.iso
Windows 7 Professional x64 Korean

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59318.iso
Windows 7 Professional N x86 Danish

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59320.iso
Windows 7 Professional N x64 Danish

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59323.iso
Windows 7 Professional N x86 German

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59327.iso
Windows 7 Professional N x64 German

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59335.iso
Windows 7 Professional N x86 English

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59337.iso
Windows 7 Professional N x64 English

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59344.iso
Windows 7 Professional N x86 Finnish

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59346.iso
Windows 7 Professional N x64 Finnish

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59348.iso
Windows 7 Professional N x86 French

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59351.iso
Windows 7 Professional N x64 French

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59364.iso
Windows 7 Professional N x86 Italian

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59366.iso
Windows 7 Professional N x64 Italian

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59380.iso
Windows 7 Professional N x86 Norwegian

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59383.iso
Windows 7 Professional N x64 Norwegian

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59384.iso
Windows 7 Professional N x86 Dutch

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59387.iso
Windows 7 Professional N x64 Dutch

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59395.iso
Windows 7 Professional N x86 Portuguese

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59398.iso
Windows 7 Professional N x64 Portuguese

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59418.iso
Windows 7 Professional N x86 Swedish

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59424.iso
Windows 7 Professional N x64 Swedish

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59463.iso
Windows 7 Ultimate x86 English

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59465.iso
Windows 7 Ultimate x64 English

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59477.iso
Windows 7 Ultimate x86 French

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59479.iso
Windows 7 Ultimate x64 French

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59883.iso
Windows 7 Professional x64 Danish

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59891.iso
Windows 7 Professional x86 Danish

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59885.iso
Windows 7 Professional x64 German

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59886.iso
Windows 7 Professional x86 German
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Hỗ trợ thanh toán trực tuyến