»

Quang cao giua trang

Chuyển sang nhà đăng ký khác

Khi quý khách có nhu cầu chuyển tên miền sang nhà quản lý khác, vui lòng liên hệ Tốc Độ Việt để được cung cấp các thông số:

TÊN MIỀN QUỐC TẾ:


- Authorization Code (Auth. Code hoặc còn gọi là EPP key) của tên miền.
- UNLOCK tên miền.

Quý khách vui lòng sử dụng các thông tin đã được cung cấp và làm việc với nhà quản lý mới để chuyển đổi tên miền.

* TĐV  là đại lý tên miền quốc tế của RESELLERCLUB, vì vậy nếu nhà quản lý tên miền mới của quý khách cũng là đại lý của RESELLERCLUB, thì quá trình chuyển đổi tên miền như sau:

- Quý khách liên hệ nhà quản lý mới để lấy "Mã tài khoản" chuyển đến.

- Quý khách liên hệ TĐV, và yêu cầu chuyển tên miền sang "Mã tải khoản"  đó..

- Tên miền sẽ được chuyển về nhà quản lý mới sau 24h.

TÊN MIỀN VIỆT NAM

* Tốc Độ Việt là đại lý tên miền Việt Nam của FPT , vì vậy nếu nhà quản lý tên miền mới của quý khách cũng là đại lý của FPT, thì quá trình chuyển đổi như sau:

- Qúy khách liên hệ lấy thông tin nhà quản lý mới.

- Qúy khách liên hệ TĐV và yêu cầu chuyển tên miền sang nhà đăng ký mới.

- Tên miền sẽ được chuyển về nhà quản lý mới ngay lập tức.

Vui lòng lưu ý:

- Người liên hệ yêu cầu cung cấp thông số tên miền phải là chủ sở hữu chính thức (được TĐV ghi nhận trong hợp đồng) của tên miền và yêu cầu bằng văn bản, kèm theo bản photo Chứng Minh Nhân Dân.

- Đối với tên miền thuộc sở hữu công ty, vui lòng gởi yêu cầu cung cấp thông tin và chuyển đổi tên miền bằng văn bản có con dấu và chữ ký của người đại diện pháp luật.

- Vui lòng sử dụng tài khoản quản lý tên miền để đổi địa chỉ email trong thông tin sở hữu tên miền. TĐV không phản hồi bất cứ "yêu cầu xác nhận" nào về tên miền chuyển đổi được gởi đến địa chỉ email của TĐV.

- Sau khi cung cấp Auth. code và UNLOCK tên miền, TĐV không thể đảm bảo an toàn cho tên miền của quý khách (tên miền có thể chuyển đi bất kỳ đâu ngoài sự kiểm soát của TĐV ). Vì vậy, nếu quý khách thay đổi ý định chuyển tên miền, vui lòng nhanh chóng thông báo cho TĐV để thay đổi Auth. code và khóa tên miền.
 

Hỗ trợ thanh toán trực tuyến