»

Quang cao giua trang

Giữ chỗ tên miền

Dịch vụ đăng ký giữ chỗ tên miền (BackOrder) là dịch vụ hỗ trợ khách hàng theo dõi liên tục từng giây các tên miền sắp hết hạn. Để khi các tên miền này hủy và cho đăng ký mới lại thì chúng tôi tiến hành đăng ký ngay lập tức giúp quý khách có được các tên miền như mong muốn.

Ví dụ: Có 1 tên miền XYZ.com sẽ hết hạn vào 12/12/2012 hoặc thời gian gần đến hơn. Tên miền này rất đẹp và có thể có nhiều người muốn đăng ký nó ngay sau khi hết hạn và được hủy cho đăng ký lại nếu như chủ sở hữu không gia hạn tiếp tục.

Chúng tôi sẽ giúp quý khách theo dõi sát từng giây để thực hiện đăng ký ngay lập tức.
Với phương châm:


   - Tiếp nhận yêu cầu từ nhiều ngày và chỉ xử lý yêu cầu vào ngày tên miền chuẩn bị tự do.
   - Không đấu giá
   - Ai đến trước tiếp nhận trước và nhận đúng phí đăng ký.

Chi phí đăng ký giữ chỗ tên miền = Giá gốc của tên miền (Chi tiết: Tên miền quốc tế - Tên miền Việt Nam) + Phí theo dõi đăng ký của Tốc Độ Việt.
 
Phí theo dõi đăng ký tên miền như sau:

   - Số ngày x 100.000 VNĐ/tên miền

Cách thức thực hiện backorder tên miền:

   - Điền thông tin vào form đăng ký.
   - Thanh toán số tiền tên miền đăng ký giữ chỗ theo bảng giá.  .
   - Gửi yêu cầu đặt chỗ gồm file đăng ký giữ chỗ tên miền và scan CMTND hoặc GPKD gửi đến info@tocdoviet.vn hoặc tại địa chỉ công ty Tốc Độ Việt.
   - Đợi kết quả.

* Do dịch vụ này có nhiều tổ chức khác trên toàn thế giới cùng thực hiện, nên trường hợp đăng ký không thành công cũng có thể xảy ra. Trong trường hợp đăng ký không thành công Tốc Độ Việt sẽ hoàn trả lại toàn bộ chi phí cho quý khách.
* Thông tin giữ chỗ sẽ được bảo mật, trường hợp khách hàng thứ nhất không tiếp tục đăng ký giữ chỗ sẽ ưu tiên cho khách hàng thứ hai.
* Trường hợp quý khách đơn phương hủy dịch vụ đăng ký nếu chỉ còn dưới 24h tên miền sẽ cho đăng ký lại chúng tôi sẽ thu phí phạt 100.000 VNĐ.


Hãy sử dụng Backorder để có cơ hội sở hữu tên miền đẹp với chi phí thấp.
Tham gia Backorder Online để đảm bảo tính công bằng và minh bạch.Hotline: 05008 55 88 55
 

Hỗ trợ thanh toán trực tuyến