»
 »

Quang cao giua trang

Các thỏa thuận đăng ký tên miền Quốc tế

Thứ tư - 24/07/2013 07:42
Các giao dịch thực hiện bởi bạn hoặc những người thuộc quyền quản lý của bạn, bạn cũng đồng ý việc chịu trách nhiệm về những hành vi của những người thuộc quyền quản lý của bạn như đại lý, hoặc những tác vụ được thực hiện bởi bất kỳ ai thực hiện trên tài khoản của bạn.
Các thỏa thuận đăng ký tên miền Quốc tế

Các thỏa thuận đăng ký tên miền Quốc tế

Bạn xác nhận rằng TĐV là đại lý cung cấp tên miền chịu sự ràng buộc bởi quy đinh sử dụng của nhà cung cấp dịch vụ Directi và Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). Bạn đồng ý rằng TĐV  có thể sửa đổi nội dung thỏa thuận này nhằm phù hợp với các nội dung của thỏa thuận giữa TĐV va Directi, Directi và ICANN (hoặc với bất kỳ đại diện nào do ICANN chỉ định) cũng như các quy tắc và hoặc chính sách do TĐV ban hành.

Điều 1: PHÍ DỊCH VỤ

Khi bạn chọn lựa sản phẩm và dịch vụ, tại thời điểm mua “Dịch vụ” bạn đồng ý trả cho TĐV khoản phí mà TĐV áp dụng tại thời điểm đó. Bạn hiểu rõ rằng Directi/ICANN yêu cầu một khoản phí nhất định khi mà TĐV đăng ký tên miền cho bạn và bạn đồng ý trả khoản phí đó. Mọi khoản thanh toán là không hoàn lại. Nếu vì bất kỳ lý do gì mà TĐV không thể thu đủ khoản phí cho các dịch vụ mà TĐV đã cung cấp hoặc các khoản phí phát sinh do sự chậm trễ đó gây ra, bạn đồng ý rằng TĐV có quyền thực hiện mọi biện pháp cần thiết và hợp pháp để có thể thu hồi các khoản phí đó. Bạn cũng đồng ý rằng trong các biện pháp thực hiện thu hồi các khoản cần thanh toán còn nợ đọng sẽ bao gồm nhưng không hạn chế biện pháp ngừng thực hiện yêu cầu đăng ký hoặc gia hạn tên miền của bạn mà không cần báo trước. TĐV có quyền thu các khoản phí quản lý phát sinh ngoài các khoản phí thông thường của dịch vụ khi có các sự cố xảy ra. Các khoản phí này bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ khách hàng không thể giải quyết qua thư điện tử (email) nhưng yêu cầu các dịch vụ cá nhận hoặc các tranh chấp yêu cầu dịch vụ pháp lý. Các khoản phí này sẽ được tính vào hóa đơn của tài khoản khách hàng mà bạn đăng ký trên hệ thống của TĐV.

Điều 2: GIA HẠN TÊN MIỀN

Khi bạn đăng ký một tên miền, TĐV không cung cấp hệ thống tự động gia hạn cho tên miền mà chỉ thực hiện thông báo cho bạn từ 15 tới 30 ngày trước khi tên miền hết hạn để bạn có thể lên kế hoạch gia hạn. Bạn có trách nhiệm tự theo dõi và chủ đọng gia hạn khi tên miền đến ngày gia hạn. Mọi khoản phí bạn đã đóng để gia hạn tên miền là không hoàn lại. Nếu việc thực hiện gia hạn muộn ngày tên miền hết hạn thì bạn sẽ phải chịu mọi khoản phí phát sinh để phục hồi tên miền (nếu có) hoặc thời gian chờ đợi cần thiết để gia hạn. Trong trường hợp tên miền đã hết hạn,TĐV  sẽ cố gắng thực hiện việc gia hạn nhưng không cam kết là thành công trong mọi trường hợp. Trong trường hợp tên miền đã hết hạn mà TĐV  không thể gia hạn, khách hàng sẽ được hoàn lại 100% phí gia hạn.

Điều 3: ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN; THAY ĐỔI

Điều khoản của thỏa thuận này sẽ có hiệu lực trong suốt thời gian bạn sở hữu một tên miền đăng ký tại TĐV.
- Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không chuyển tên miền đến một nhà cung cấp khác trong vòng 60 ngày đầu tiên tính từ ngày bạn đăng ký tên miền. TĐV có quyền đặt tên miền ở chế độ cấm chuyển đổi nhà cung cấp dịch vụ trong thời hạn trên.
- Bạn đồng ý rằng TĐV có thể thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung hoặc thay thế thỏa thuận này cho phù hợp với quy định của tổ chức cấp phát tên miền quốc tế ICANN và pháp luật Việt Nam. Bạn cũng đồng ý rằng sẽ chấp nhận các thay đổi của thỏa thuận này khi thỏa thuận này có hiệu lực. Bạn có thể chấm dứt thỏa thuận này với TĐV nhưng các khoản phí bạn đã thanh toán cho TĐV là không hoàn lại.
- Bạn đồng ý rằng TĐV cũng sẽ không bị ràng buộc bởi một bên thứ ba nào, nơi bạn mua hoặc bán dịch vụ được cung cấp bởi TĐV. Các đối tác thứ ba bao gồm cả các thông báo, giới thiệu có thể được đăng trên website hoặc tài liệu quảng cáo của TĐV. Nói một cách khác, TĐV chỉ bị ràng buộc bởi các thỏa thuận giữa TĐV và bạn - khách hàng trực tiếp của TĐV.

Điều 4: CẬP NHẬT VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN

Bạn đồng ý là sẽ tự cập nhật các thông tin của tên miền trong vòng năm (05) ngày làm việc thông qua hệ thống quản lý tên miền của TĐV mỗi khi có sự thay đổi thông tin so với thông tin đang được lưu trữ trên hệ thống về tên miền của bạn. Nếu bạn không thực hiện cập nhật vì bất cứ lý do gì, TĐV không chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh do việc chậm cập nhật thông tin tên miền.

Bạn đồng ý rằng một số thông tin được liệt kê dưới đây có thể được công bố trên hệ thống WHOIS theo chính sách của ICANN và có thể được bán với số lượng lớn theo thỏa thuận với ICANN

- Tên miền
- Tên và địa chỉ của chủ sở hữu tên miền
- Địa chỉ email, số điện thoại, số fax đối với các thông tin người quản lý liên hệ và quản lý kỹ thuật tên miền.
- Số giao thức Internet của máy chủ chuyển giao tên miền chính và phụ
- Tên chinh xác của máy chủ chuyển giao tên miền
- Ngày đăng ký và ngày hết hạn tên miền

Bạn đồng ý rằng với mức độ cho phép theo quy định của ICANN, TĐV có quyền sử dụng thông tin mà bạn cung cấp khi đăng ký tên miền. Nếu bạn tham gia chương trình đại lý tên miền, bạn cũng đồng ý chịu trách nhiệm tương tự TĐV đối với thông tin của những khách hàng đăng ký tên miền qua dịch vụ của bạn. Bạn cũng đồng ý phải cung cấp các bằng chứng xác thực về việc cho phép sử dụng thông tin của chủ sở hữu tên miền khi cần thiết.

Điều 5: CHUYỂN NHƯỢNG VÀ CHUYỂN TÊN MIỀN GIỮA CÁC NHÀ CUNG CẤP

Bạn đồng ý rằng việc chuyển nhà cung cấp cho tên miền và việc chuyển nhượng quyền sở hữu tên miền sẽ cần phải cung cấp các thông tin theo yêu cầu, tuân theo các thủ tục và điều kiện được đặt ra trong bản thỏa thuận này. Tên miền phải ở trạng thái mở khóa (unlocked) để có thể thay đổi bất cứ thông tin gì bao gồm cả thông tin về máy chủ phân giải tên miền hoặc đáp ứng điều kiến cần thiết để có thể thực hiện chuyển tên miền tới nhà cung cấp khác không phải TĐV. Bạn có thể đăng nhập vào tài khoản quản lý tên miền của bạn trên hệ thống của TĐV bất cứ lúc nào sau khi đăng ký tên miền để thực hiện mở khóa.

Bạn cũng đồng ý bạn phải có trách nhiệm thông báo với người sẽ mua tên miền của bạn rằng tên miền của bạn được đăng ký tại TĐV.net và thực hiện thông báo cho TĐV về sự chuyển nhượng để tránh tranh chấp (nếu có). Bạn cũng cam kết rằng không sử dụng thương hiệu của ICANN ở bất kỳ nội dung thông báo, giới thiệu nào về dịch vu của bạn, bao gồm cả website.

Bạn đồng ý rằng sẽ yêu cầu những người nhận chuyển nhượng tên miền cũng đồng ý với các thỏa thuận bạn đã làm với TĐV. Bạn cũng nên có những yêu cầu thỏa thuận riêng phù hợp với giao dịch của bạn nhưng cam kết là không mâu thuẫn với các thỏa thuận đã thực hiện với TĐV và các thủ tục, chính sách do ICANN quy định.

Bạn cũng đồng ý rằng bạn hoặc khách hàng của bạn sẽ phải thực hiện cập nhật các thông tin về tên miền khi cần thiết như đã được quy định tại Điều 4 của thỏa thuận này.

Điều 6: HẠN CHẾ CỦA DỊCH VỤ – QUYỀN TỪ CHỐI

Bạn đồng ý rằng không sử dụng hoặc để cho người khác sử dụng các dịch vụ do TĐV cung cấp cho các mục đích:

- Việc truyền tải thư điện tử không được yêu cầu (Phát tán thư rác)

- Việc truyền tải dữ liệu với khối lượng lớn, tần suất cao tới bất kỳ một dịch vụ nào do TĐV cung cấp là không được phép. Nếu bạn sử dụng hệ thống DNS của TĐV, hoặc trên hosting của TĐV, hoặc chuyển tiếp tên miền nhằm gây ra quá tải hệ thống DNS của TĐV. Bạn đồng ý rằng TĐV có quyền tạm khóa tên miền của bạn nếu phát hiện ra tên miền của bạn là nguyên nhân gây ra sự quá tải hoặc ngập lụt hệ thống.

Bạn đồng ý rằng TĐV có quyền không phải chịu trách nhiệm cho các tên miền đã quá hạn và không thể thực hiện khôi phục/gian hạn sau thời gian tên miền hết hạn. Bạn cũng đồng ý rằng TĐV có quyền hủy bỏ đăng ký trong vòng 30 ngày đầu tiên sau khi đăng ký tên miền nếu tên miền đó đi kèm với các biểu hiện phát tán thư rác hoặc có nội dung, mục đích vi phạm pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Việc hủy bỏ đăng ký vi phạm quy định về chống dữ liệu dạng phát tán thư rác hoặc vi phạm pháp luật sẽ không được hoàn lại bất kỳ khoản phí nào.

Điều 7: TẠM DỪNG DỊCH VỤ – VI PHẠM THỎA THUẬN

Bạn đồng ý rằng trong bất kỳ trường hợp vi phạm các điều khoản được quy định trong thỏa thuận này, TĐV có quyền thực hiện các biện pháp cảnh báo, trừng phạt cần thiết nhằm nhắc nhở bạn về vi phạm. Các cảnh báo, thông báo trừng phạt sẽ được TĐV gửi tới bạn bằng văn bản hoặc qua văn bản điện tử (ví dụ như thư điện tử). Trong trường hợp nếu bạn không có phản hồi về vi phạm trong vòng 10 ngày làm việc, TĐV có quyền chấm dứt cung cấp tên miền hoặc các dịch vụ khác mà bạn đang sử dụng mà không cần thông báo. Mọi khoản phí dịch vụ sẽ không được hoàn lại.

Điều 8: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách giải quyết tranh chấp hiện tại của chúng tôi. Chính sách đó được tham chiếu và trở thành một phần của thỏa thuận này. Bạn đồng ý rằng TĐV có thể sửa đổi chính sách này bất kỳ lúc nào nhằm phù hợp hơn với các quy định liên quan của ICANN, luật pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các ràng buộc khác (nếu có). Mọi thay đổi của Chính sách giải quyết tranh chấp sẽ được TĐV thông báo trên website 15 ngày trước khi thay đổi chính thức có hiệu lực. Bạn đồng ý sẽ theo dõi định kỳ website của TĐV để nắm bắt các thông tin mới nhất của việc thay đổi, chỉnh sửa và bổ sung nội dung của chính sách này.

Bạn cam kết rằng nếu xảy ra tranh châp đối với bất kỳ tên miền nào bạn đăng ký qua TĐV thì bạn cam kết sẽ bảo vệ TĐV như các điều khoản được quy định tại thỏa thuận này. Bạn cũng đồng ý rằng, nếu TĐV nhận được bất kỳ yêu cầu nào của cơ quan điều tra, tòa án hay cơ quan hành chính của chính phủ về các tranh chấp liên quan đến tên miền của bạn ở TĐV thì TĐV có quyền có những hành động cần thiết nhằm đảm bảo mọi thông tin và cấu hình của tên miền được giữ nguyên trạng đến khi giải quyết xong tranh chấp. Trong trường hợp này, bạn đồng ý rằng TĐV là vô can khi buộc phải thực hiện các hành động nói trên.

Điều 9: GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Bạn đồng ý rằng toàn bộ trách nhiệm của TĐV đối với bạn đã được quy định và chỉ thuộc phạm vi ảnh hưởng của thỏa thuận này, mọi vi phạm của TĐV theo thỏa thuận này chỉ có phạm vi điều chỉnh tương ứng với khoản phí dịch vụ mà bạn đã thanh toán cho TĐV đối với dịch vụ gặp tranh chấp. TĐV, các nhân viên và các đại lý sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ thiệt hại gì do việc không biết sử dụng, sử dụng không chính xác hệ thống, website của TĐV hoặc các chi phí của dịch vụ thay thế. TĐV từ chối nhận trách nhiệm với các thiệt hại do các lý do:

- Sự chậm trễ trong truy cập vào website, hệ thống của TĐV hoặc hệ thống đăng ký tên miền.
- Dữ liệu không nhận được hoặc nhận được không đầy đủ giữa bạn và TĐV.
- Những sự cố ngoài tầm kiểm soát của TĐV
- Sự cố do đăng ký không kịp thời hoặc quá trình đăng ký hoặc quá trình sử dụng tên miền.
- Sự cố do không gia hạn được hoặc bất kỳ lý do gì trong gia hạn tên miền.
- Việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn trên hệ thống của TĐV hoặc việc sử dụng trái phép các dịch vụ của bạn do TĐV cung cấp.
- Lỗi, thiếu sót hoặc phát biểu sai
- Xóa, lỗi trong lưu trữ, xử lý hoặc các hành động khác đối với thư điện tử.
- Xử lý, cập nhật thông tin của bạn để đăng ký.
- Sự phát triển hoặc sự gián đoạn đối với website của bạn.
- Lỗi xảy ra do quá trình xử lý hồ sơ của bạn.
- Hồ sơ thuộc Chính sách xử lý tranh chấp của TĐV
- Bất kỳ hành động nào bởi bạn hoặc người ủy quyền (kể cả có sự cho phép của bạn hay không).

Điều 10: BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý để đưa ra, bảo vệ các khoản bồi thường đối với TĐV đối với các thiệt hại, hư hỏng, chi phí bao gồm các chi phí liên quan đến pháp lý, luật sư (nếu có) là kết quả từ các sự cố, hành động hoặc tranh chấp xảy ra liên quan đến tài khoản của bạn trên hệ thống của TĐV, đối với dịch vụ bạn thuê/mua của TĐV. TĐV cần được thông báo hoặc nhận được thông báo về các vấn đề tương tự như trên. TĐV có thể yêu cầu một công văn chấp thuận từ bạn về trách nhiệm của bạn đối với TĐV nếu sự cố xảy ra. Sự từ chối phản hồi có thể được coi là một vi phạm thỏa thuận này.

Điều 11: ĐẠI DIỆN VÀ CAM KẾT

Bạn bảo đảm rằng tất cả các thông tin do bạn cung cấp cho một phần của quá trình đăng ký là đầy đủ và chính xác. Bạn cũng cam kết rằng các giao dịch do bạn thực hiện là với mục đích tốt và không vi phạm các quy định về bảo vệ bản quyền, thương hiệu, liên quan đến tranh chấp hoặc vi phạm pháp luật. Bạn cam kết rằng các tên miền bạn đăng ký không được dùng vào mục đích bất hợp pháp.

Bạn đồng ý rằng TĐV không chịu trách nhiệm hoặc cam kết hoặc bất kỳ hình thức liên hệ nào với thỏa thuận này để tạo cho bạn những đảm bảo đặc biệt nào gây khó khăn cho quá trình đăng ký, sử dụng tên miền mà bạn đăng ký tại TĐV.

TĐV có quyền từ chối, hủy bỏ hoặc chuyển đổi bất kỳ đăng ký nào nếu thấy là cần thiết để bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách hàng, theo quy định của pháp luật, theo yêu cầu của cơ quan điều tra, tòa án hoặc các cơ quan hành chính có thẩm quyền khác của chính phủ. TĐV cũng có quyền tạm khóa tên miền khi tên miền đó đang trong quá trình tranh chấp.

Điều 12: TỪ CHỐI CAM KẾT

TĐV từ chối cam kết rằng dịch vụ do TĐV cung cấp sẽ và cần phải đáp ứng đủ các yêu cầu của bạn hoặc là các dịch vụ đó sẽ không xảy ra sự cố, thời gian, bảo mật hoặc các lỗi sẽ được phát hiện. TĐV cũng không chịu trách nhiệm đối với các kết quả do quá trình sử dụng, các lỗi phát sinh chưa được phát hiện và công bố trước đó.

Điều 13: TÍNH TOÀN VẸN CỦA THỎA THUẬN

Bạn đồng ý rằng thỏa thuận nay có thể có hiệu lực từng phần. Nếu như bất kỳ phần nào của thỏa thuận trái với quy định của pháp luật nhưng những phần khác vẫn tuân thủ pháp luật thì vẫn có hiệu lực đầy đủ.

Bạn đồng ý rằng thỏa thuận này và bao gồm cả các tài liệu pháp lý đề cập đến thỏa thuận này của chúng tôi hợp thành quy định ràng buộc các hoạt động hợp tác giữa TĐV và bạn.

Điều 14: THÔNG BÁO

Bạn đồng ý rằng mọi thông báo từ TĐV (trừ các thông báo về vi phạm thỏa thuận, quy định dịch vụ) có thể được đăng trên website của TĐV và được thông báo sớm 15 ngày trước khi các thông báo đó có hiệu lực. Các thông báo về vi phạm hoặc mang tính bảo mật sẽ được thông báo qua email tới địa chỉ email bạn đăng ký trên tài khoản khách hàng hoặc qua đường bưu điện (nếu cần thiết). Mọi thông báo trả lời bạn có thể trả lời qua email hoặc qua đường bưu điện tới địa chỉ của TĐV:

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Hỗ trợ thanh toán trực tuyến